REGLES

Objectiu

Aconseguir mes punts que la banca i com a maxim 21, sense passar-se, sino guanya la banca. Cada jugador juga contra la banca.

Puntuacio cartes

1. Del 2 a la 10 les cartes tenen el seu valor

2. J, Q, K tenen valor de 10.

3. As, pot valer 1 o 11, segons convengui

Normes de la banca

1. Si la banca te menys de 17 punts, haura d'agafar mes cartes fins que arribi a 17

Conceptes basics

1. Reparteixen 2 cartes a cada jugador descobertes i nomes 1 a la banca.

2. Quan s'han repartir les cartes el jugador decideix si es planta o demana carta.